KWALITEITSKEURMERK

Geschreven op .

De Cormeij Hoeve is sinds 2006 in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.
Belangrijke onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn bijvoorbeeld het Zoonose Keurmerk en de Verklaring Omtrent Gedrag voor alle gezinsleden en vrijwilligers.

De Cormeij Hoeve wordt elke drie jaar door een onafhankelijke auditeur van de Federatie Landbouw en Zorg bezocht. De controle omvat alle voor de cliënten van de zorgboerderij belangrijke punten uit de Jeugdwet en Kwaliteitswet Zorg, Wet Medezeggenschap Cliënten, Privacy en de Wet voor Klachten en Geschillen. In januari 2017 is de recentste bedrijfsaudit uitgevoerd, waarna het keurmerk is verlengd. In 2017 zijn de stallen en woonhuis door de brandweer geinspecteerd. In 2018 zijn het erf en stallen bezocht door de preventie adviseur voor een actuele bedrijfsspecifieke risico inventarisatie. De Cormeij Hoeve wordt jaarlijks geaudit door Stichting Heemzorg, recent in november 2018, met positief rapport.

 

 

Afdrukken